Muizen 

Wanneer muizenoverlast wordt ondervonden in huis of in een bedrijf, dan gaat het meestal om de 'Huismuis'. Deze muizen hebben de reputatie dat ze etenswaren aanvreten en stankoverlast veroorzaken. Ook kan de aanwezigheid van muizen financiële gevolgen hebben. Ze knagen producten en kabels kapot en kunnen in het ergste geval hele produktieoprocessen tot stilstand brengen. 

Imagoschade

Bezoekers, medewerkers of cliënten van uw bedrijf of instelling kunnen soms geconfronteerd worden met de aanwezigheid van muizen. Niet iedereen reageert hierop hetzelfde. Sommigen vinden het niet zo erg wanneer er af en toe een muis gezien wordt of vinden het zelfs doodnormaal. Veel bezoekers en personeel accepteren de aanwezigheid van muizen echter niet. Imagoschade kan beperkt blijven, maar er zijn ook voorbeelden bekend van bezoekers die hun ongenoegen in de wereld slingeren via de sociale media. Dit kan tot ongewenste aandacht leiden van het publiek en controlerende instanties.

Scholen, kinderdagverblijven en cliëntenzorg

Op scholen, kinderdagverblijven en binnen de cliëntenzorg is hygiëne topprioriteit. Tegelijkertijd is dit ook meteen één van de grootste uitdagingen binnen deze instellingen. Er wordt altijd gegeten op verschillende plekken en de gebouwen worden niet altijd voldoende beschermd tegen het binnendringen van muizen. Er wordt vooral geinvesteerd in de zorg en de kwaliteit van het onderwijs. Begrijpelijk enerzijds, vooral met het oog om de vele tekorten die er zijn, maar het is onze taak als plaagdierbeheersers om bouwtechnische zaken en het beleid rondom de hygiëne serieus te nemen. 

Hoe helpen wij?

Meestal is een actueel muizenprobleem de aanleiding om onze bestrijdingsdeskundige op te roepen. Wij kunnen meestal dezelfde dag of de volgende werkdag langskomen om een bestrijding in gang te zetten. Wij plaatsen bestrijdingsmaterialen op ontoegankelijke plekken voor medewerkers en bezoekers. Het is belangrijk om een actieve muizenbestrijding buiten het zicht van het publiek uit te voeren om geen onnodige aandacht op te wekken.

 

Onze materialen om muizen te bestrijden hebben twee functies. Bestrijding en detectie. De bestrijdingsfunctie is noodzakelijk wanneer een actueel probleem zich voordoet. Wanneer muizen binnengedrongen zijn ontkomen wij niet aan bestrijding. Tijdens deze fase is het onze verplichte taak om direct de aandacht te leggen op de oorzaak. Tijdens het bestrijden zijn wij dus al direwct bezig met een plan van aanpak voor preventie. Daarom krijgt u ook een logboek. Hierin maken wij rapportages van de voortgang en geven wij aanwijzingen en advies voor preventieve maatregelen. Onze bestrijdingsmaterialen zijn dan al omgezet naar detectiematerialen die ons helpen om problemen voortijdig aan te pakken alvorens de muizen kans krijgen om zich uit te breiden.

Wanneer wij opdracht krijgen om muizen te bestrijden leggen wij ook direct de aandacht op preventie. Wij ondersteunen de medewerkers tijdens onze bezoeken met het streven naar een optimale hygiëne.