Ratten

De rat die bij ons voor de meeste schades en overlast zorgt is De Bruine Rat , of beter gezegd de 'Rattus Norvegicus'. Ze houden zich vooral op in de rioolstelsels. Daar vinden ze hoofdzakelijk hun voedsel en zitten ze veilig voor invloeden van buitenaf.  

 

Helaas komt deze rat ook regelmatig in ons straatbeeld terecht. Dit kan te maken hebben met een breuk in het riool of het aanbod van voedsel. Dit kan een open container zijn met restafval of bijvoorbeeld vogelvoer in de tuin.

Overlast neemt toe

De laatste jaren nemen de meldingen over de aanwezigheid van ratten gestaag toe. Dit kan te maken hebben met de toegenomen meldingsbereidheid, maar het kan ook te maken hebben met strengere regelgeving rondom de bestrijding van de ratten. De nadruk komt steeds meer te liggen op preventieve maatregelen. Het gebruik van rattengif is aan banden gelegd.

Hoe bestrijden wij?

Zodra ergens rattenoverlast wordt ondervonden komen wij langs voor een inspectie en risico-analyse. Als de situatie urgent is dan plaatst onze deskundige direct materialen. Afhankelijk van de toedracht en omstandigheden plaatst hij rodenticiden in kisten of mechanische vangkasten.

 

Sinds 1 januari 2023 werkens wij enkel nog volgens de IPM-werkwijze

Structurele bescherming

Doel van onze werkzaamheden is niet alleen het bestrijden van de huidige overlast, maar tevens ook het creëren van een situatie waarin ratten geen mogelijkheid of motivatie meer hebben om nieuwe problemen te veroorzaken. Dit kan alleen worden bereikt met structureel onderhoud van onze materialen en gecontinueerde ondersteuning met 'habitat-management'. Hiermee worden maatregelen bedoeld ter preventie. Wij ondersteunen u hierin tijdens onze reguliere bezoeken.