Ongediertebestrijding en preventie

Wat doen wij?Wij beschermen gebouwen, terreinen en publieke voorzieningen tegen schadelijke plaagdieren, zoals ratten, muizen en insecten. Hiervoor plaatsen wij materialen en detectie op kwetsbare plekken binnen een gebouw of in de openbare ruimte. Denk hierbij aan bedrijfspanden, scholen, zorginstellingen of kantoorgebouwen.

Actuele overlast

Als u overlast ondervindt kunt u een afspraak met ons maken. Onze deskundige zet dan een bestrijdingsproces in gang. Het is gebruikelijk om dit bestrijdingstraject gedurende het proces om te zetten naar structurele preventie. Risico's worden hiermee geminimaliseerd en de hygiëne blijft op orde. Wij voeren periodieke controles uit van onze materialen en blijven aandacht besteden aan preventieve maatregelen. Nieuwe incidenten worden aangepakt voordat ze nieuwe besmettingen of schades veroorzaken.

IPM-werkwijze

Wij voeren onze werkzaamheden uitsluitend nog uit volgens de IPM-werkwijze. Dit is de nieuwe verplichte werkwijze waaraan ieder professioneel bedrijf zich dient te houden vanaf 1 januari 2023. Alle professionele plaagdierbeheersers moeten vanaf deze dag gecertificeerd zijn om bestrijdingsmiddelen te mogen gebruiken. Consumenten of niet-professionele bestrijders hebben vanaf deze dag ook geen toegang meer tot rodenticiden (gif)

Muizen en ratten

Huismuis en Bruine RatWij zijn gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van de 'Huismuis' (Mus Musculus) en de 'Bruine Rat' (Rattus Norvegicus). Deze twee knaagdieren kunnen zeer schadelijke gevolgen hebben voor goederen en infrastructuur zoals kabels en isolatiemateriaal. Grootste prioriteit is echter de gezondheid van uw medewerkers, cliënten, bezoekers en kinderen. Met onze periodieke werkzaamheden voorkomen wij bepaalde risico's met betrekking tot hygiëne en materiële schade.

 

Lees meer over de Huismuis en de Bruine Rat

Van bestrijding naar preventie

Van bestrijding naar preventieVoor veel bedrijven en instellingen is de signalering van muizen of ratten aanleiding om onze hulp in te schakelen. Het is belangrijk om te weten dat enkel curatief bestrijden een tijdelijke oplossing is. Incidentele bestrijding is nog steeds mogelijk, maar wij proberen desondanks altijd toe te werken naar structurele bescherming. U krijgt hiervoor tijdens het bestrijdingsproces een voorstel. 

 

Enkel curatief bestrijden is (vooral met de nieuwe regelgeving in acht genomen) niet meer van deze tijd. De nadruk komt steeds meer te liggen op preventie. Onze moderne kijk op plaagdierbeheersing dwingt ons tot het streven naar moderne, milieuvriendelijke en diervriendelijke oplossingen. Dit is onlosmakelijk verbonden met de nieuwe IPM-werkwijze rondom periodiek onderhoud en structurele ondersteuning met hygiënebeleid en preventieve maatregelen. Een andere motivatie is wellicht het kostenplaatje. Uiteindelijk blijkt voorkomen met onze materialen goedkoper dan bestrijden achteraf, vooral wanneer de infrastructuur of het imago ondermijnd wordt door knaagdieren.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als u te maken heeft met een muizen- of rattenplaag of als u potentiële overlast wilt voorkomen, dan komt onze bestrijdingsdeskundige bij u langs voor een inventarisatie en een plan van aanpak. Betreft het een actueel muizenprobleem of rattenprobleem, dan is de urgentie dusdanig hoog dat onze deskundige in overleg met u altijd direct een bestrijding in gang kan zetten. Er worden direct aanwijzingen gegeven om nieuwe problemen in de toekomst te voorkomen. Uitgangspunt is dat bestrijding gezien wordt als allerlaatste redmiddel.

Welke doelgroep?

DoelgroepenDe klanten waar onze bestrijdingsdeskundigen zich op richten kunnen worden verdeeld in 6 doelgroepen;

 

 

Binnen deze doelgroepen hebben wij ons vooral gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van muizen en ratten. Iedere doelgroep vereist een andere werkwijze. Meer informatie over onze werkwijze leest u op onze pagina over ongediertebestrijding